سنسور تشخیص جابجایی GS250 دزدگیر سری ماژلان magellan پارادوکس

سنسور تشخیص جابه‌جایی GS250 دزدگیر پارادوکس PARADOX

سنسور مگنت بی سیم DCT6 دزدگیر سری ماژلان magellan پارادوکس

سنسور مگنت بی‌سیم DCT6 دزدگیر پارادوکس PARADOX